Bokningsvillkor

Viktigt att känna till!

Observera att vi har en rekommenderad åldergräns på 23 år för att få boka plats på vår Camping. 

När blir min bokning bindande?

Både Du och vi är bundna till bokningen så snart vi bekräftat den och Du betalat hela hyran. Vid mottagande av bokningsbekräftelsen skall denna kontrolleras, så att alla uppgifter stämmer. Det är kunden som ansvarar för att uppgifterna på bokningsbekräftelsen är korrekta.

När skall jag betala?

När du bokat din plats online så får du ett mail med din bokningsbekräftelse och anvisningar om hur du betalar din bokning. Normalt så har du 24h på dig att betala din bokning. Vi använder OS av Paysons betalningstjänster och de kan erbjuda dig olika betalningsalternativ som delbetalning. Detta regleras av Paysons betalningsvillkor. 

Om du anländer till Campingen och bokar din campingtomt på plats så tilldelas du plats efter tillgång och du betalar din planerade vistelse direkt vid incheckning. Om du vill förlänga din vistelse så går naturligtvis detta bra.

Vid ”Drop in” bokning tas en serviceavgift ut på 50kr. Det går bra att välja att betala med kontanter eller kort vid bokning på plats.

Vad händer om jag inte betalar i tid?

Om Du inte betalar i tid, avbokar vi Din beställning utan särskilt meddelande. 

Vad gäller om jag vill avboka?

Du kan avboka muntligen eller skriftligen till oss. Om Du inte tecknat något avbeställnings-skydd sker ingen återbetalning. Bokade och förbetalda tilläggstjänster återlöses ej. Avbeställningsskyddet måste beställas vid bokningstillfället och träder i kraft 30 dagar före ankomst. Skyddet innebär att Du kan avboka fram t.o.m. dagen före ankomst och få hyran, med avdrag för avbeställningsskyddet och en administrativ avgift, återbetald i följande fall: Dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art som drabbar Dig själv, maka(-e), sambo, familj eller medresenär, inkallelse till krigsmakten eller civilförsvaret. Om det inträffar någon allvarlig händelse utanför Din kontroll som Du inte kunnat förutse när Du bokade och som medför att det inte är rimligt att begära att Du ska stå fast vid Din bokning, t ex omfattande eldsvåda eller översvämning i Din bostad. Du måste kunna styrka Ditt förhinder med ett intyg från t ex läkare, myndighet eller försäkringsbolag.

Vid avbruten vistelse sker ingen återbetalning av boendet eller andra köpta tilläggstjänster.

Vad har jag för rättigheter?

Om vi inte tillhandahåller stugan/villavagnen/campingtomten i utlovat skick eller vid rätt tidpunkt och inte heller kan erbjuda Dig ett likvärdigt hyresobjekt, har Du rätt att säga upp avtalet. Vi måste då återbetala allt det Du har betalat till oss. Istället för att säga upp avtalet kan Du begära att vi sätter ner hyran. Om Du har klagomål skall dessa framföras till oss omedelbart. Fel, som uppstår under Din vistelse, skall anmälas omgående så att vi får en chans att rätta till dem. Om du inte meddelat oss utgår ej ersättning i efterhand. Önskar Du överlåta din bokning till annan person måste detta ske före ankomst och med vårt samtycke mot en avgift.

Vad har jag för skyldigheter?

Du måste vårda stugan/villavagnen/campingtomten väl och informera Dig om och följa de bestämmelser som gäller. Du ansvarar själv för alla skador som uppstår på stugan /villavagnen/campingtomten genom att Du eller någon i Ditt sällskap varit vårdslös. Du får inte använda stugan/villavagnen/campingtomten till något annat än vad som avtalats vid bokningstillfället. Ej heller låta fler personer övernatta än vad som uppgivits vid bokningstillfället. Du måste städa stugan/villavagnen enligt instruktion. Om Du inte gör detta kommer städning att utföras på Din bekostnad. (Från 2000:- beroende på stugans storlek). Avresestädning kan beställas i receptionen. Observera att rökning ej är tillåtet i något av våra uthyrningsobjekt! Överträdelse av rökförbud i stuga/villavagn medför en saneringskostnad för dig som hyresgäst från 7500:-

Naturkatastrofer, krig, strejk, m.m.

Både Du och vi har rätt att träda ifrån avtalet om stugan/villavagnen/campingtomten ej kan tillhandahållas p.g.a. naturkatastrof, krigshandlingar, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten - eller energitillförsel, eldsvåda eller liknande händelser som varken Du eller vi kan förutse eller påverka. Vi är i så fall skyldiga att återbetala Dig, med avdrag för den nytta Du kan ha haft av stugan/villavagnen/ campingtomten.

Vad händer om vi inte kommer överens?

Vänd Dig till oss med eventuella klagomål. Tänk på att Dina möjligheter att få rättelse kan minska om Du dröjer med att klaga. Om vi inte kommer överens, kan Du vända Dig till ARN (Allmänna Reklamationsnämnden).

Vi reserverar oss för eventuell prisökning p.g.a. myndigheters beslut och tryckfel.